Stijging van de WOZ-waarde

Gemeenten berekenen elk jaar de WOZ-waarde van je pand, dit is de geschatte marktwaarde van je pand aan het begin van het kalenderjaar. Deze WOZ-Waarde is de basis voor verschillende belastingen en heffingen, zoals de onroerendzaakbelasting (OZB).

Dit jaar schrokken heel wat pandeigenaars van de stijging van hun WOZ-waarde, die gemiddeld 17% hoger ligt dan vorig jaar. De stijging is het gevolg van de stijgende prijzen op de huizenmarkt in 2021. Door deze stijging vragen veel pandeigenaren zich af of er geen vergissing is gemaakt in hun taxatie.

Bezwaar maken

Ben je het niet eens met de taxatie? Geen zorgen - je hebt het wettelijke recht om bezwaar te maken bij je gemeente. Dit moet je doen binnen zes weken na de bekendmaking van de WOZ-beschikking. Je kan de taxatie controleren door het taxatieverslag op te vragen bij de gemeente. Hieruit kan je opmaken hoe men de waarde van jouw pand heeft bepaald.

Wanneer je besluit bezwaar aan te tekenen, is het belangrijk om te vermelden waarom de geschatte waarde van je pand volgens jou niet correct is. Een handige tool hiervoor is de voorbeeldbrief van het Juridisch Loket, waarin ze je ook tips geven over welke argumenten je kan aanvoeren. 

Hulp bij WOZ-bezwaar maken wordt doorgaans door een echte specialist gegeven. Zo kun je hulp vragen aan WOZ Kwadraat! 

Verloop bezwaarproces

Nadat je bezwaar hebt ingediend, moet de gemeente hier een besluit over nemen binnen hetzelfde kalenderjaar. Indien je bezwaar maakt in de laatste zes weken van het jaar, heeft de gemeente zes weken de tijd om hier een uitslag over te geven. Deze termijn kan maximaal met zes weken verlengd worden.

Ben je het niet eens met de uitspraak op je bezwaar? Je kan in beroep gaan bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. Vervolgens heb je ook nog de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan bij de belastingkamer van het Gerechtshof, al zijn hier wel griffierechten aan verbonden.

Zelf bezwaar maken versus commerciële bureaus

Je kan een commercieel bureau inzetten om jouw bezwaar voor te bereiden. Echter zijn er behoorlijke kosten aan verbonden, aangezien dergelijke bureaus betaald worden per formele stap in de procedure. Als een dergelijk bureau in het gelijk wordt gesteld, gaan de kosten naar de gemeente. Deze kosten worden vervolgens doorgerekend naar de stedelijke belastingen in het volgende jaar.

Bovendien is het evengoed mogelijk om zelf bezwaar te maken. Dit proces is niet moeilijk en houdt in dat je simpelweg de juiste informatie indient bij de gemeente. Onderzoek van de Waarderingskamer toont aan dat het inschakelen van een bureau niet per se leidt tot een hogere kans dat je bezwaar wordt toegekend.

Is het verstandig om WOZ bezwaar aan te vragen?

Het kan zeer raadzaam zijn om bezwaar te maken als je vindt dat de WOZ-Waarde van je pand incorrect is. Het indienen van zo'n bezwaar is goed te doen zonder de hulp van een commercieel bureau. Het is belangrijk om hiervoor goed de juiste informatie aan te leveren en de deadlines te respecteren. Op die manier kan je voorkomen dat je te veel belasting betaalt zonder onnodige kosten te maken bij het indienen van je bezwaar.

Terug naar Belasting
zekerheid-in-lenen-en-bieden